จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กะทู้

          พิพิธภัฒฑ์เหมืองแร่กะทู้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 5 ถนนสายกะทู้-เกาะแก้ว ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ บริเวณเหมืองแร่เก่าท่อสูง ระหว่างเขานางพันธุรัตน์ ด้านเหนือติดกับเทือกเขาเก็ตหนี ด้านตะวันออกหรือระหว่างบ้านเกาะแก้ว-บางคู ติดกับสนามกอล์ฟล็อคปาล์ม เป็นสถานที่แสดงความยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์การทำเหมืองแร่ของกะทู้ เป็นเรื่องรางที่ยังถูกกล่าวขาน แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาหลายทศวรรษ แต่หุบเขาแห่งนี้ได้ถูกบันทึกไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์ของภูเก็ต

          พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประวัติศาสตร์ชุมชนโดยเฉพาะตำบลกะทู้ในอดีตมีการทำเหมืองแร่ดีบุกเกือบทั่วพื้นที่ ร่องรอยที่เหลืออยู่ของขุมเหมืองโบราณล้วนมีจิตวิญญาณที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรคุณค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแก่คนรุ่นหลังสืบไป สร้างในปีพ.ศ. 2551

          อาคารพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ เป็นอาคารแบบชิโนโปรตุกีส 1 ชั้นครึ่ง มีจิ่มแจ้ (ลาน) ตรงกลาง ตกแต่งหน้าต่างด้วยลายปูนปั้น ซุ้มโค้งแบน สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามแห่งการผสมผสาน จึงได้เรียกชื่ออาคารนี้ว่า อังมอเหลานายหัวเหมืองภายในอาคารมีการจัดนิทรรศการแบบกึ่งมีชีวิต โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ รอบๆ ของอาคาร ถูกจัดตกแต่งให้คล้ายคลึงกับวิถีการขุดแร่ในอดีต ด้วยรางแร่ขุมเหมืองตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ ส่วนการทำเหมืองแร่ดีบุกและวิถีชีวิตของชาวเหมือง ด้วยการนำเสนอเป็นเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ

เปิดการให้บริการทุกวันตั้งแต่ เวลา 09.00-16.00 น. มีการบรรยาย 4 รอบ

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 088-766-0962, 076-321-073, 076-510-115

รอบฟังบรรยาย                                อัตราค่าเข้า

1. 09.30 น.                                  คนไทย: ผู้ใหญ่ 50 บาท

2. 11.00 น.                                            เด็ก 20 บาท

3. 13.00 น.                                  ชาวต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 100 บาท

4. 14.30 น.                                                  เด็ก 50 บาท

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต

Link : http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=38107

witter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd