จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศจังหวัดภูเก็ตรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 News!!!

ประกาศจังหวัดภูเก็ตรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1

เอกสารประกอบ

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดภูเก็ต New!!! (วันที่ประกาศ : 27/09/2021)

ประการศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี New!!! (วันที่ประกาศ : 23/09/2021)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานจังหวัดภูเก็ต New!!! (วันที่ประกาศ : 20/09/2021)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดภูเก็ต รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564 New!!! (วันที่ประกาศ : 06/09/2021)

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานจังหวัดภูเก็ต New!!! (วันที่ประกาศ : 06/09/2021)

ประกาศจังหวัดภูเก็ตรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 News!!! (วันที่ประกาศ : 27/08/2021)

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย New!!! (วันที่ประกาศ : 25/08/2021)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดภูเก็ต New!!! (วันที่ประกาศ : 13/08/2021)

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ New!!! (วันที่ประกาศ : 11/08/2021)

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (วันที่ประกาศ : 29/07/2021)

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd