เกาะนาคาน้อย

        เป็นเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงมุก นักท่องเที่ยวสามารถซื้อทัวร์ ชมฟาร์มมุกดูการสาธิตวิธีเลี้ยงมุก บนเกาะมีร้านขายมุก และร้านอาหารทะเลไว้บริการ มีชายหาด สำหรับพักผ่อนว่ายน้ำได้ สามารถเดินทางไปได้ตลอดปี การไปเที่ยวที่ เกาะนาคาน้อย ต้องติดต่อล่วงหน้า ที่บริษัททัวร์ในตัวเมืองภูเก็ต บนเกาะไม่มีที่พัก