เกาะไข่นอก

        เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่อยู่ห่างจากเกาะภูเก็ตไม่มากนัก มีชายหาดสวยงามทรายละเอียดขาวรอบเกาะ เล่นน้ำได้ ด้านหลังของเกาะ จะมีปลาเสืออยู่เป็นจำนวนมาก รอบ ๆ บริเวณมีปะการังเขากวาง ปะการังหินซ้อน สามารถเช่าเรือ จากท่าเรือแหลมหิน เกาะไข่นอก เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักแวะมาพักผ่อน เล่นน้ำ บนเกาะไม่มีบริการที่พัก