แหลมสิงห์

          แหลมสิงห์เป็นหาดเล็กๆ ที่เงียบสงบ ทรายขาวสะอาดมีโขดหินสวยงาม เหมาะแก่การว่ายน้ำ และมีร่มไม้เหมาะแก่การพักผ่อน แหลมสิงห์อยู่ถัดจากหาดสุรินทร์ไปทางใต้เพียง 1 กิโลเมตร จากหาดสุรินทร์ ไปตามถนนทีจะไปหาดกมลา จะมีป้ายเล็กทางด้านขวามือ และจะมีทางแยกทางด้านขวาเข้าสู่แหลมสิงห์