แหลมพันวา

         เป็นที่ตั้งของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ มีชายหาดบางส่วนที่พอเล่นน้ำได้ แต่นักท่องเที่ยว มักไม่นิยมมาเล่นน้ำ บริเวณนี้ การเดินทางไปแหลมพันวา ออกจากตัวเมืองภูเก็ตไปทางใต้ โดยใช้ถนนศักดิเดช ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร