หาดป่าตอง

         หาดป่าตอง มีลักษณะเป็นอ่าวโค้งกว้าง มีน้ำทะเลใส หาดทรายที่สวยงาม เหมาะสำหรับ การเล่นกีฬา ทางน้ำทุกชนิด และยังเป็นหาดที่เป็นจุดศูนย์กลางของนักท่องเที่ยว จนเรียกได้ว่า นักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ต ไม่มีใครที่ไม่รู้จักหาดป่าตอง หาดป่าตองยังเป็นหาด ที่มีสถานบันเทิงต่างๆ มากมายทุกประเภท ที่เปิดให้บริการ นักท่องเที่ยว นับเป็นหาดที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด ในภูเก็ต อาทิ สถานที่พัก บริษัทนำเที่ยว ศูนย์การค้า แหล่งบันเทิง เป็นต้น สินค้า และของที่ระลึกทุกชนิด หาได้ในหาดป่าตอง จนมีบางคน เคยพูดไว้ว่าถ้าหาอะไร ในหาดป่าตองไม่เจอก็ไม่ต้องไปหาที่อื่น ในจังหวัดภูเก็ต แต่ราคาของสินค้าในหาดป่าตองนั้น จะค่อนข้างสูง เนื่องจากลูกค้าส่วนมาก เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการเลือกซื้อสินค้า ต้องอาศัยทักษะ ในการต่อรองราคา จึงจะซื้อได้ราคาถูก หาดป่าตอง อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนวิชิตสงครามหรือทางหลวง 4020 ประมาณ 9 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 4029 (จะมีป้ายบอกว่าไปหาดป่าตอง) อีก 6 กิโลเมตรซึ่งเป็นถนนที่ค่อนข้างคดเคี้ยวและมีความลาดชันสูง