หาดในยาง

         หาดไนยางเป็นที่ตั้งทำการอุทยานฯ เป็นหาดที่มีสวนสนร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำ นอกจากนี้ ยังมีแนวปะการังขนาดใหญ่ เป็นที่อาศัยของสัตว์ทะเล นานาชนิด โดยเฉพาะเต่าทะเล ซึ่งจะขึ้นมาวางไข่บนหาด ราวเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ แต่ปัจจุบัน เต่าทะเลมีจำนวนลดลงมาก จนแทบจะไม่เห็น เต่า ขึ้นมาวางไข่ อีกเลย การไปหาดไนยากนั้น ออกจากตัวเมืองภูเก็ต ไปตามถนนเทพกษัตรี หลังจาก ผ่านตัวเมืองถลางแล้ว ให้เลี้ยวซ้าย ตรงทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร (มีป้ายบอกทางไปหาดไนยาง) หลังจากนั้น จะมีป้ายบอกทาง เข้าอุทยานฯและหาดไนยาง ทางด้านซ้ายมือ