.: Trick & Tip Basic Anti Virus :.

                ในโลกปัจจุบัน ไวรัสได้แพร่กระจ่ายเข้าสู่ระบบเครือข่ายต่างๆได้ง่ายมาก เช่น ผ่าน Flash Drive , ผ่านทางเว็บไซต์ และ ผ่านทางอีเมล์ เป็นต้น ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาต่างๆ วันนี้ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้มีกลเม็ดเคล็ดลับง่ายๆ ที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป สามารถป้องกันไวรัสง่ายๆ  แบบไม่เคยคาดคิด ไวรัสสามารถทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เกิดปัญหาได้ เช่น

1.       ทำงานช้าขึ้น

2.       Software ต่างๆมีปัญหา และ ไม่สามารถใช้งานได้

3.       Hardware ต่างๆ อาจจะมีอายุการใช้งานน้อยลงกว่าเดิม

4.       ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เราติดต่อในเครือข่าย ไวรัสอาจจะแพร่กระจายได้ โดยเครื่องเราเป็นตัวแพร่กระจาย

ปัญหาแค่นี้ ก็ทำให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ปวดหัวแล้วใช้ไหมละครับ นั้นถึงเวลาที่เราต้องมาป้องกันไวรัสกันแล้ว ในที่จะบอกวิธีป้องกันไวรัสจาก Flash Drive นะครับ เพราะ Flash Drive เป็นตัวแพร่กระจายไวรัสได้ง่ายๆ โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับ

วิธีที่ 1 เป็นการป้องกัน ที่ไม่ให้ไวรัสทำงาน หรือ บางคนเรียกง่ายๆว่าปิดการทำงาน Autorun

เมื่อเราเสียบ Flash Drive เข้ากับเครื่อง จะมี หน้าต่างขึ้นมาอย่างนี้ใช้ไหมละครับ

ภาพที่ 1.1

หน้าต่างนี้เป็นวิธีสังเกตได้เหมือนกันว่า Flash Drive เรามีไวรัสไหมละครับ

สังเกตได้โดยตรงนี้นะครับ

ภาพที่ 1.2

ถ้าตรงนี้เป็นรูปอย่างนี้แปลว่า Flash Drive ของคุณมีไวรัส

แล้วถ้าคุณกดโอเค เท่านั้นแหละครับ ไวรัสจะทำงานทันที ดังนั้น ผู้ใช้ทุกท่านจงจำไว้ว่าถ้ามีหน้าต่างอย่างนี้แล้วมีรูปเหมือนภาพที่ 1.2 ต้องกด Cancel อีกวิธีหนึ่งคือ ก่อนเราเสียบ Flash Drive ให้เรากดปุ่ม Shift ที่ Keyboard ไว้ จะเป็นการปิดการทำงาน Autorun ของ Flash Drive เท่านี้ไวรัสก็ไม่ทำงานแล้ว แต่อย่างพึ่งดีใจไป ไม่ใช้ว่า Flash Drive คุณไม่มีไวรัส

วิธีที่ 2 เป็นการเช็คว่าFlash เรา ว่ามีไวรัส Autorun จ้องทำงานอยู่หรือเปล่า

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer

2. แล้วคลิกขวาที่ Flash Drive ของเรา อย่า!!! ดับเบิ้ลคลิกเด็ดขาด ถ้า Flash Drive เรามีไวรัสอยู่ มันจะทำงานทันที

3. ถ้า Flash Drive คุณไม่เป็นเหมือนในรูปนี้ คิดไว้ก่อนว่า โดนแล้วแน่

ภาพที่ 2.1

4. บางคนสงสัยว่าเราจะเข้าไปใน Flash Drive ได้ยังไง ถ้า Flash Drive ติดไวรัสไม่สามารถ ดับเบิ้ลคลิกเปิดได้ ให้ผู้ใช้เปิดเข้าไปใน Flash Drive ง่ายๆ โดย คลิกที่ ปุ่ม  ที่แถว    Address

ภาพที่ 2.2

เท่านี้ก็เข้า Flash Drive ได้แล้ว ถ้าให้แน่ใจเราก็ใช้ Anti Virus สแกนหาไวรัส พอจอก็ลบมันไปสะ เท่านี้ คอมพิวเตอร์เราก็ปลอดไวรัสแล้ว เห็นไหม วิธีการป้องกันไวรัสไม่ให้ทำงานก่อนมันจะติดเครื่องเรา ง่ายๆ แต่ก็ไม่ว่าจะปลอดภัย 100% นะครับ ต้องหมั่นอัฟเดทโปรแกรมป้องกันไวรัสบ่อยนะครับ

 

                                                                                                                                                  นายสถาพร  ชูสว่าง (นักศึกษาฝึกงาน)

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

12  พ.ค. 2552