แป้นพิมพ์ลัด (ShortCut) ใน Windows XP

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Windows ง่ายๆ ด้วยการจดจำ และเรียนรู้การใช้งาน Keyboard ผสมผสานกับการใช้งานเม้าส์ รับรองคุณจะทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นายอนุรักษ์  สมจริง  (นักศึกษาฝึกงาน)

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

1  มิ.ย.  2552