จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ตแบบ Bottom up  

สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต แบบ Bottum up ประจำปี พ.ศ.2553

รายงานผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต(GPP) แบบ Bottum up ประจำปี พ.ศ. 2553 (บทวิเคราะห์) (ตารางสถิติ)


สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต แบบ Bottum up ประจำปี พ.ศ.2554 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปีั พ.ศ.2555

รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต แบบ Bottum up ประจำปี พ.ศ.2554 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปีั พ.ศ.2555 (บทวิเคราะห์) (ตารางสถิติ)


สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต แบบ Bottum up ประจำปี พ.ศ.2555 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปีั พ.ศ.2556

รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต แบบ Bottum up ประจำปี พ.ศ.2555 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปีั พ.ศ.2556 (บทวิเคราะห์) (ตารางสถิติ)ข้อมูลจาก: สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd