จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

Site Map

หน้าแรก

แนะนำจังหวัด

ประวัติจังหวัด

ประวัติศาลากลาง

คำขวัญจังหวัด

ตราประจำจังหวัด

ธงประจำจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ต้นไม้มงคลพระราชทาน

ดอกไม้ประจำจังหวัด

เพลงจังหวัดภูเก็ต

สถาปัตยกรรม

ประเพณี/วัฒนธรรม/เทศกาล

บรรยายสรุปจังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยว

ทั่วไป

เกาะ

แหลม

ชายหาด

อ่าว

ค้นหา

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Sitemap

Admin

เมนูหลัก

ผู้บริหารจังหวัด

โครงสร้างการบริหาร

ผู้บริหารจังหวัด

ทำเนียบ ผวจ.

ทำเนียบ รองผวจ.

สว./สส.

วาระงานผู้บริหาร

สำนักงานจังหวัด

ประวัติ ความเป็นมา

ภารกิจ

โครงสร้าง

ที่ตั้ง

ติดต่อ

นามสงเคราะห์ส่วนราชการจังหวัด

การประชุมสำคัญ

คำสั่ง หนังสือสั่งการ ประกาศ

ส่วนกลาง

จังหวัดการบริหารราชการจังหวัด

ข้อมูลการดำเนินงานจังหวัด

คำรับรองการปฎิบัติราชการ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

PMQA

การบริหารความเสี่ยง

รายงานเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลกลาง จังหวัดภูเก็ต

ระบบฐานข้อมูลกลาง จังหวัดภูเก็ต(มท.)

หน่วยงาน เข้าสู่ระบบ

บุคคลทั่วไป เข้าสู่ระบบ

ระบบบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

ระบบงานสารบรรณ

ระบบข่าวประกวดราคา

ระบบจองห้องประชุม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd