จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตและสอดส่องโครงการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตและสอดส่องโครงการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตและสอดส่องโครงการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตและสอดส่องโครงการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ธ.จ.ภูเก็ต) และสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ อบจ.ภก. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ธ.จ.ภูเก็ต) และสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ อบจ.ภก. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ธ.จ.ภูเก็ต) และสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ อบจ.ภก. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ธ.จ.ภูเก็ต)

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ธ.จ.ภูเก็ต) และสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ธ.จ.ภูเก็ต) และสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ธ.จ.ภูเก็ต) และสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ อบจ.ภก. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd