จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อสั่งการคณะรัฐมนตรี

ข้อสั่งการ(คณะรัฐมนตรี)

6) สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมผู้บริหารฯ กับผวจ. 12 ธ.ค. 55

5) ข้อสั่งการ ของรมต.มหาดไทย 5 พ.ย.55

4) ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง วันที่ 12.10.55

3) ข้อสั่งการตามมติ ครม. 22.10.55

2.2) โครงการรวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง

2.1) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 18.10.55

1.2) สรุปประเด็นข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 11.10.55

1.1) ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 11.10.55

แบบรายงาน

3) แบบรายงาน ตามข้อสั่งการ รมต.มหาดไทย (5 พ.ย. 55)

2) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี

1) แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ ของนายกรัฐมนตรี 11 ตค.55

แบบตอบรับมอบหมายเจ้าหน้่าที่รับผิดชอบ ครม.ข้อมูลจาก: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.ภก.

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd