จังหวัด ภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

 
 

เมนูหลัก
การบริหารราชการจังหวัด
ระบบฐานข้อมูล
ข้อมูล/สถิติ น่ารู้
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
คุณธรรมและความโปร่งใส

ติดต่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์ติอต่อสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

076 - 222 886, 076 - 354 875 หรือ 076 - 213 053(ต่อหมายเลขโทรศัพท์ภายใน)


หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

หมายเลข ติดต่อ
0
Operator
67822
67850
67851
67852
67853
กลุ่มงานข้อมูลฯ
67823
67864
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
67863
ศพส.จ.ภก.(ยาเสพติด)
67820
67860
กลุ่มงานอำนวยการ
67915
การเงิน
67862
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดภูเก็ต
67824
67861
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
67865
ตรวจสอบภายในฯ
68018
OSM อันดามัน
67866
FAX กลุ่มงานข้อมูลฯ

E-mail สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายอำนวยการ
กลุ่มงานข้อมูลฯ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนร้องทุกข์ เว็บไซต์ที่สำคัญ แนะนำเว็บไซต์ เรื่องน่ารู้
▫ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
▫ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
▫ แจ้งเบาะแส สำนักงานตำรวจ
▫ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
▫ ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส ยาเสพติด
▫ มติคณะรัฐมนตรี
▫ ราชกิจจานุเบกษา
▫ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
▫ สำนักงาน ก.พ.
▫ กรมบัญชีกลาง
▫ กฤษฎีกา
▫ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
▫ ข้อมูลการวางแผน การจัดทำงบประมาณ
▫ สำนักงาน ก.พ.ร.
▫ Protect The King
▫ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ต
▫ ศตส. จ.ภูเก็ต
▫ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
▫ ตำแหน่งงานว่าง จ.ภูเก็ต
▫ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. / พตท.
▫ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
▫ การจัดการความรู้
▫ รับสมัครองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3
▫ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
▫ Basic Anti Virus
▫ แป้นพิมพ์ลัดใน windowsXP
▫ การจับภาพหน้าจอ
▫ ใช้คอมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
▫ วิธีดูแลคอมพิวเตอร์
Copyright © 2001-2010 Phuket Provincial Governor's Office. All right resered
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-222886, 076-354875 | E-mail: [email protected]
Design by Indigo Media co.,Ltd