web page counter

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม

        
15 พฤศจิกายน 2561  	 -  ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

19 พฤศจิกายน 2561  	 -  เริ่มลงทะเบียน เพื่อร่วมปั่นจักรยาน 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

                         - ลงทะเบียนผ่านระบบ Online
                         - ลงทะเบียนที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต เวลา 08.30 - 16.30 น.
                         - ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เวลา 08.30 - 16.30 น.

25 พฤศจิกายน 2561  	 -  ซ้อมย่อยกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เวลา 09.30 น.

2 ธันวาคม 2561  	     -  ซ้อมใหญ่กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เวลา 09.30 น.

9 ธันวาคม 2561  	     -  เริ่มกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เวลา 15.00 น.


เกี่ยวกับกิจกรรม

          - รายละเอียดกิจกรรมเสริม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ...อ่านต่อ

          - การรับเสื้อพระราชทาน ...อ่านต่อ


การจำหน่ายกระบอกน้ำจักรยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
กำหนดจำหน่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

*หมายเหตู มีจำนวนจำกัด และมีเฉพาะบางแบบตามที่ส่วนกลางส่งมาเท่านั้น


ข่าวสาร

          - การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" [2561-11-19] ...อ่านต่อ

          - ข้อปฎิบัติในการร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" [2561-11-20] ...อ่านต่อ

          - การป้องกันการบาดเจ็บ จากการขับขี่จักรยาน [2561-11-21] ...อ่านต่อ

          - การเตรียมความพร้อม [2561-11-22] ...อ่านต่อ

          - สัญญาณมือสำหรับการขี่จักรยานเป็นกลุ่ม [2561-11-23] ...อ่านต่อ

          - แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ [2561-11-29] ...อ่านต่อ


แผนที่

ภาพกิจกรรม

จังหวัดภูเก็ต จัดซ้อมย่อยกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ... อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศการซ้อมย่อยกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ... อ่านต่อ
จังหวัดภูเก็ตจัดเตรียมสถานที่รับลงทะเบียน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ... อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศการลงทะเบียนรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน ... อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ... อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต ... อ่านต่อ
 
ภาพบรรยากาศการรับลงทะเบียน "Bike อุ่นไอรัก" ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับลงทะเบียนพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนปั่นจักรยานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" อ่านต่อ
สำนักงานจังหวัดภูเก็ตประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการบริการพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจลงทะเบียนร่วมปั่นจักรยานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" อ่านต่อ
จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” อ่านต่อ
บรรยากาศพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตกว่าร้อยคนทยอยเข้าคิวเพื่อรอซื้อกระบอกน้ำจักรยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศจุดพักทำกิจกรรม ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อ่านต่อ

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ 076 354875  อีเมลล์ [email protected]